Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen

I veckan fick jag besked från Sveriges Författarfond om hur många gånger mina titlar lånats ut under 2018. Mest utlånad var “Normkreativitet i barn- och ungdomslitteratur”, utgiven av BTJ Förlag. Det är en bok med mer än 250 tips på böcker som vidgar våra...

Högläsning i förskoleklass

På Bokmässan i Göteborg samtalade jag med Ann S. Pihlgren på Lärarscenen om högläsning i förskoleklass. Vi samtalade bland annat om varför högläsningen är så betydelsefull, vad vi behöver tänka på när vi planerar och genomför högläsningen, om det viktiga samtalet samt...