I veckan fick jag besked från Sveriges Författarfond om hur många gånger mina titlar lånats ut under 2018. Mest utlånad var ”Normkreativitet i barn- och ungdomslitteratur”, utgiven av BTJ Förlag. Det är en bok med mer än 250 tips på böcker som vidgar våra normer i samhället. Min bok om högläsning i förskolan och boken om källkritik i åk 1–3 var också flitigt utlånade. Stort tack till alla er som lånat och läst mina böcker!