På Bokmässan i Göteborg samtalade jag med Ann S. Pihlgren på Lärarscenen om högläsning i förskoleklass. Vi samtalade bland annat om varför högläsningen är så betydelsefull, vad vi behöver tänka på när vi planerar och genomför högläsningen, om det viktiga samtalet samt om aktiviteter att följa upp högläsningen med.