Jag ger bokstäver liv …

2008 utsågs jag till Årets skolbibliotekarie och 2009 utsågs skolbiblioteket som jag arbetade på till Årets skolbibliotek. 2009 inledde jag mitt första samarbete med ett läromedelsförlag, dåvarande Bonnier Utbildning (numera Sanoma utbildning). Då gjorde jag ”Litterära utflykter” i läromedlet Svenska Direkt. Sedan dess har det blivit flera antologier, totalt sju. Jag har också skrivit böcker om högläsning, källkritik och normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.

Jag är legitimerad lärare i svenska och tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag är också utbildad skolbibliotekarie. De senaste åren har jag arbetat med skolbiblioteksutveckling, läsfrämjande insatser både i förskola och skola och läromedelsutveckling.

Jag föreläser om högläsning och medie- och informationskunnighet, både för personal i förskola och skola och för hemmen. Jag föreläser också för bibliotek till exempel i Bokstarts-projektet.